Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

PROVOZOVATEL:

Provozovatelem internetového obchodu společnosti i-OZDOBY.cz  je Radek Plánka, majitel společnosti se sídlem Prostřední Bečva 705, 756 56 a provozovnou Rožnov pod Radhoštěm, Televizní 2618, 756 61. IČ: 71763775, DIČ: CZ8504126334.

 

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

 

Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat pohodlně a nonstop.

KUPNÍ SMLOUVA:

 1. Kupující odesláním objednávky z internetového obchodu i-OZDOBY uzavírá s Prodávajícím kupní smlouvu na dálku ve smyslu 53 obč.zákoníku.
 2. Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle těchto obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, mohou být zveřejněni v registru dlužníků a může být požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta), to až ve výši 1.000,- Kč (jedná se zpravidla o objednávky, hrazeny až po přijetí zboží, tedy platby se splatností). Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), mohou být podstoupeny a předány společnosti www.uhrazeno.cz k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených.
 3. Objednávku je možno stornovat do 24 hod. od objednání.
 4. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím, a to včetně reklamačního řádu, přičemž souhlas s podmínkami vyjadřuje v okamžiku registrace.
 5. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.
 6. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy dojde k potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího formou elektronické pošty.
 7. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a náležitostí.
 8. Místem dodání zboží je adresa dodání, uvedená Kupujícím v registračním formuláři.
 9. Vlastnické právo ke zboží a přechod nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí, za podmínky, že kupní cena je uhrazena.
 10. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internet.obchodu i-OZDOBY.cz, Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a jeho nákupech.
 11. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.

MINIMÁLNÍ HODNOTA OBJEDNÁVKY:

 1. Minimální hodnota objednávky je 150Kč.

 2. Při nesplnění podmínek minimální hodnoty zboží a nemožnosti zboží přibalit ke zboží jiné objednávky bude účtováno balné od 30,- do 60,-Kč.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ:

 

 1. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji, vycházejícími z údajů výrobců.
 2. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat pouze zboží nové a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
 3. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

 

3) KUPNÍ CENA

 1. Kupní cena je složeny z ceny objednaného zboží, včetně DPH, a dalších poplatků jako manipulačního poplatku, pojištění dopravy, recyklačního poplatku, doběrečného poplatku, popř. dalších poplatků, stanovených zákonem, těmito obchodními podmínkami nebo jinými podmínkami stanovenými prodejcem.
 2. Cena u položek označených jako AKCE, VÝPRODEJ, SLEVA,... platí pouze po dobu konání danné individuální nabídky či do vyprodání zásob na skladě.
 3. Pro účely těchto Obchodních podmínek se manipulační poplatkem rozumí náklady Prodávajicího na balení, doručování zboží a manipulace, potřebná k zajištění závazků Prodávajicího.
 4. Provozovatel - Radek Plánka si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění, měnit ceny na již uzavřených a potvrzených objednávkách není možné bez předchozího projednání s Kupujícím.
 4) MANIPULAČNÍ POPLATKY
 1. U zboží, které má hmotnost větší než 30kg, či přesahuje maximální rozměry stanovené přepravcem, bude manipulační poplatek stanoven Prodejcem dle ceníku nebo individuálně u každé zásilky. Kupující bude o této ceně informován telefonicky nebo jiným způsobem před uskutečněním přepravy.
 2. Aktuální podmínky dopravy lze získat na www.cpost.cz, www.ppl.cz - dle druhu dopravy
 3. Při objednávce zboží, přesahující cenu 3.000,- Kč vč.DPH osvobozujeme zákazníky od poplatků za poštovné a balné a v tomto případě je doprava ZDARMA (přeprava službou PPL).
 4. Pojmem manipulační poplatek se rozumí součet nákladů, nutných pro zajištění odeslání zásilky.
5) ZPŮSOB PLATBY
 1. Kupní cenu lze uhradit takto:
  • Na dobírku
  • Bezhotovostní převod z bankovního účtu
  • V případě osobního odběru zboží v hotovosti
 2. Platbu v hotovosti, při osobním odběru zboží, je možné provést pouze v kontaktním centru prodávajícího.
 3. Zboží je dodáváno s daňovým dokladem
 4. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany Prodávajícího (zboží je doprodáno) je uhrazená kupní cena (případně její část) odeslána zpět na číslo účtu, z něhož byla poukázána, z pravidla do 30ti dnů, nedohodnou-li se strany jinak.
 5. Při platbě bezhotovostním převodem bude jako variabilní symbol uvedeno číslo objednávky, nebo faktury daňového dokladu, je-li Kupujícímu zaslána předem.
 6. Kupující, v případě bezhotovostní platby, poukáže finanční prostředky za koupi zboží a poplatky na základě vystavené faktury na bankovní účet, uvedený v obdrženém potvrzovacím emailu s údaji o objednávce.


MOŽNOSTI DODÁNÍ/ PLATBY

Česká republika
Balík do ruky (Česká Pošta) dobírkou, převodem na účet
Balík na poštu (Česká Pošta) dobírkou, převodem na účet
PPL balík, GLS dobírkou, převodem na účet
Osobní převzetí zboží v hotovosti, převodem na účet
Slovenská republika
Obchodní balík  PPL, GLS dobírkou, převodem na účet, doba dodání individuální na dopravní společnosti
Zahraničí
Balík Česká Pošta, PPL, GLS cena dopravy stanovena následně, doba dopravy individuální na dopravní společnosti


6) DODACÍ PODMÍNKY

 

 1. Dodací lhůta u zboží skladem je po potrvzení objednávky zpravidla do 3-5 pracovních dnů.
 2. Dodací lhůta zakázkově vyráběných předmětu a dekorací s úpravami, na žádost zákazníka, je individuální.
 3. Dodací lhůta u zboží, které není skladem, se stanoví na základě dohody s Kupujícím.
 4. U dodaného zboží není ze strany Prodávajícího zajišťována montáž zboží. Montáž zboží si zajišťuje Kupující sám, na vlastní náklady.
 5. Dodací doba u zboží, které je v akci/výprodeji je stanovena dle stavu zboží na skladě.
 6. V případě zvolení Platba převodem je odeslání zboží vázáno na obdržení platby na bankovním účtu Prodávajicího.

 

7) POJIŠTĚNÍ

 1. Zboží je po dobu přepravy pojištěno
 2. Kupující je při přebírání zásilky povinen zkontrolovat stav doručeného balíku tak, aby zjistil případné vady, poškození.
 3. V případě zjištění závady, způsobené přepravce je kupující oprávněn zásilku nepřevzít a oznámit tuto skutečnost Prodávajicímu. Prodávající následně provede reklamační řízení s patřičným dopravcem a navrhne Kupujícímu další způsob převzetí nového, nepoškozeného zboží, případně zvolí alternativního přepravce (dle dohody).
 4. Za závady, způsobené přepravcem, neručíme.
8) OSOBY OPRÁVNĚNÉ ZÁSILKU PŘEVZÍT
 

Oprávněnou osobou převzít zásilku je:

 1. Kupující
 2. Osoby, jež jsou oprávněné k převzetí zásilky, uvedeny v přepravních podmínkách dle zvoleného druhu přepravní služby.
9) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
 
 1. Každou objednávku lze stornovat do 24hodin od objednání bez udání důvodu a to za použití emailu či telefonického kontaktu, storno poplatek není účtován.
 2. Pro účely stornování objednávek využijte emailové adresy info@i-ozdoby.cz

 
11) ZÁRUKA A REKLAMACE

 

 1. Na každé zboží je poskytována záruka dle platných ustanovení, tedy 24 měsíců od data prodeje.
 2. Tato záruka se nevztahuje na zakázkové výrobky a výrobky, jejichž životnost je kratší nežli záruka (např.baterie, jež podléhají běžnému opotřebení) a na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním, ani na vady, na které byl zákazník předem upozorněn.
 3. Kupující je povinen prohlédnout zboží, dodané Prodávajícím neprodleně po převzetí a o případných závadách informovat prodávajicího písemně (e-mailem) nebo telefonicky.
 4. Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu zboží a následně se i těmito body řídit. V případě nesprávného použití zboží nese odpovědnost zákazník
 5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody, vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod, způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

Postup pro uplatnění reklamace, reklamační řád:

 • Všeobecná ustanovení:
 1. Veškeré reklamace, reklamační řád, jenž určujte postup kupujícího, se řídí aktuální právní úpravou, zejm. předpisy 40/1964 Sb., občanský zákoník, dále 513/1991 Sb., obchodní zákoník pro případy dle § 261 a násl.), zákonem 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.
 2. Možnost uplatnění reklamace na vadné zboží je omezena pouze na zboží, které bylo zakoupeno v našich obchodech, což kupující musí potvrdit předložením řádně vyplněného dokladu o koupi.

 

 • Práva, povinnosti prodávajicího a kupujicího při reklamaci
 1. Reklamace se řídí platným reklamačním řádem. Záruční list bude Kupujícímu vyplněn v případě reklamace a to tak, že datum předání zboží bude v záručním listu uveden jako datum prodeje
 2. Kupující je povinen informovat prodávajicího emailem nebo telefonicky ještě před odesláním reklamovaného zboží (v případě nákupu na eShopu)
 3. Reklamované zboží musí Kupující zaslat doporučeně, ne dobírkou (ta nebude přijata), na adresu provozovny prodávajicího (Radek Plánka - BEMIRA, Televizní 2618, Rožnov pod Radhoštěm, CZ-75661).
 4. Reklamované zboží musí být očištěné, dobře zabalené proti dalšímu poškození.
 5. K reklamaci je nutné doložit písemné oznámení o zjištěných vadách (reklamační protokol) a kopii kupního dokladu.
 6. Reklamace zboží musí být vyřízena do 30 dnů od data přijetí zboží prodejcem, pokud se strany nedohodnou jinak.
 7. Při oprávněné reklamaci hradí výlohy pro doručení zboží zpět k zákazníkovi prodávající.
 8. V případě neoprávněné nebo neuznané reklamace je účtován manipulační poplatek ve výši nákladů na lokalizování závady a odeslání zboží na posouzení k výrobci, poštovné a balné na zaslání zpět zákazníkovi.
 9. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na špatně zabalené a chybně odeslané zásilky od kupujícího s reklamovaným zbožím.
 10. Vada, která vznikla neodbornou montáží dle § 623 nemůže být uznána.
 11. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc byla řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží.

Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka:

 1. BATERIE - minimální životnost baterií je 6 měsíců. Po této době nebude uplatněna reklamace na pokles kapacity, je dána běžným užíváním.
 2. Nabíječky, datové kabely, antenní adaptéry - Záruka 24 měsíců se vztahuje pouze na fuknčnost, nikoli opotřebení používáním, např. opotřebení povrchu obalu, přelomení kabelu atd.
 3. Dárkové a obalové předměty - zboží určeno k jednorázovému použití

 

 • Kdy může zákazník žádat o vrácení peněz:

Podle zákona č. 367/2000 Občanského zákoníku máte jako soukromá osoba (neplatí pro objednávky na IČ) možnost odstoupit do 14 dní od smlouvy.
Jestliže tedy zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost jej bez udání důvodu vrátit a následně Vám budou zaslány peníze (bankovním převodem), zpravidla do 30 dnů.
Standardně vracíme peníze na účet, proto přiložte k žádosti i číslo bankvního účtu.
Právo na vrácení peněz do 14 dnů se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele, tedy prostřednictvím "osobního odběru" bez ohledu na skutečnost, zda zboží rezervovali na stránkách www.i-ozdoby.cz či nikoliv.

Podmínky vrácení peněz jsou:

 1. Zboží musí být naprosto neporušené, bez známek užívání nebo opotřebování, v originálním, neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje.
 2. Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží. (pouze jako doporučený balík, dobírka nebude přebrána).
 3. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném, než neporušeném stavu, je zákazník povinen uhradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
 4. Záruka vrácení zboží se nevztahuje na:

 a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální oba

 1. Prodávající vrací kupujímu zaplacenou kupní cenu zboží, případně poštovné, je-li účtováno. Manipulační poplatky nikoliv.

 

 

11) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Spotřebitelská smlouva je závazná pro obě smluvní strany potvrzením objednávky odeslaným formou elektronické pošty.


 

PROVOZOVNA, PRODEJNA:

BEMIRA & i-OZDOBY.cz

Areál VA-MODELS
Rožnov pod Radhoštěm
ul.Televizní 2618
756 61 CZECH REP.


SÍDLO FIRMY:
BEMIRA - Radek Plánka
Prostřední Bečva 705
756 56 CZECH REP.Provozní doba:
PO-PÁ:
9:00 - 12:00 a 12:40 - 16:00
Doba pro zodpovězení případných telefonátů: 9:00 - 16:00

 


Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Kde nás najdete:

Televizní 2618
Rožnov pod Radhoštěm
CZ-756 61

Otevírací doba: PO - PÁ: 9:00 - 16:00

Kontaktní údaje

 • 777805334
 • info@i-ozdoby.cz

2017 © BEMIRA | i-OZDOBY.CZ, všechna práva vyhrazena